Bodens kommun

Coronaviruset

Information om det nya Coronaviruset SARS-CoV-2 (som kan leda till sjukdomen Covid-19).

Nyheter

Här hittar du ett nyhetsarkiv med nyheter från Bodens kommun.

Medborgarservice

Hit ska du vända dig för att få kontakt med rätt tjänsteperson. Mindre ärenden kan du få hjälp med direkt. Om ditt ärende är av en sort som inte kan hanteras direkt, skickas du vidare till rätt person på en gång.

Blanketter

Här samlas blanketter och information från olika verksamheter inom Bodens kommun.

Stöd och omsorg

För dig som vill ha information om kommunens insatser för stöd och omsorg.

Skola och utbildning

Under den här ikonen hittar du information om förskola, skola och vuxenutbildning i kommunal regi.

Samhälle och infrastruktur

Här kan du läsa information om samhället Boden och den infrastruktur vi har.

Kultur och fritid

Här får du information om kultur och fritid i Boden.

Organisation och styrning

Här hittar du information om hur Bodens kommun styrs, kommunala bolag, tjänste- och politisk organisation med mera.

Arbetsmarknadsinsatser och sysselsättning

Här kan du läsa om arbetsrelaterad information från Bodens kommun.

Jobba hos Bodens kommun

Här kommer du till Bodens kommuns rekryteringswebb. Där kan du läsa om hur vi är som arbetsgivare, vad vi erbjuder och hitta lediga jobb som kommunen har ute just nu.

Miljö och klimat

Boden är en ekokommun. Vi jobbar ständigt med hållbarhet och med att bli ännu bättre på att värna om miljön.

Jämställdhetsintegrering

För anställda vid Bodens kommun är jämställdhet en del av det ordinarie uppdraget. Anställda ska dagligen jobba för att kvinnor och män samt flickor och pojkar ska behandlas lika.